โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
กำลังใจ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 20 ธันวาคม 2546 โรงเรียนได้รับเกียรติจาก ท่านวิพากษ์ โรจนแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ. เป็นประธานรับมอบอาคาร EXA จากตัวแทนบริษัท EXPERT ALLIANCE จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
ผอ.เสน่ห์ ครุธเมือง

ผอ.เสน่ห์ ครุธเมือง ผอ.สพท.น่าน เขต 2 ร่วมรับมอบอาคาร EXA ในวันที่ 20 ธันวาคม 2546

ท่านผู้ว่าปริญญา ปานทอง และนายกเหล่ากาชาดน่าน
คณะครูและนักเรียนได้รับมอบเสื้อกันหนาว ร่วมกิจกรรม และรับประทานอาหารกลางวัน ที่จวนผู้ว่า ในวันที่ 5 มกราคม 2550
ท่านผู้ว่าสมพงษ์ อนุยุทธพงษ์
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ท่านสมพงษ์ อนุยุทธพงษ์ และสส.สิรินทร รามสูต พร้อมคณะเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน และให้กำลังใจคุณครู นักเรียน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
คณะผู้บริหารและคุณครูอำเภอสองแควเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียน
ศน.สาคร คำวัง และ ผอ.อุทัย ห่านตระกูล ประธานกลุ่มโรงเรียนสองแคว นำคณะผู้บริหารและคุณครูวิชาการ กลุ่มโรงเรียนสองแควเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551
สส.สิรินทร รามสูตร ร่วมต้อนรับผู้อุปการะคุณ
สส.สิรินทร รามสูตร ร่วมต้อนรับคณะรถไฟฟ้า BTS  โรงแรม รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และกองทัพอากาศ ในการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ในปี พ.ศ.2551
คณะท่านรองสมเร็จ อุดแดง
ท่านรองสมเร็จอุดแดง ศน.จงรักษ์ รัตนวิฑูรย์ ศน.สาคร คำวัง ศน.ทินกร อินบรรเลง และคณะฯ ออกนิเทศติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา และให้กำลังใจคุณครู นักเรียน
ผอ.ณรงค์ พันหนูเทียน ติดตามงบฯซ่อมแซม
ผอ.ณรงค์ พันหนูเทียน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ติดตามการใช้จ่ายงบฯซ่อมแซม จากภัยธรรมชาติ ให้กำลังใจคุณครู และเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน
ผอ.เชวง วัฒนธีรางกูร และ คณะ
ผอ.สพป.น่าน เขต 2  ท่านเชวง วัฒนธีรางกูร เยี่ยมชมนิทรรศการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ สพป.น่าน เขต 2 ชื่นชมกิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553
คณะพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนผาทองเยี่ยมให้กำลังใจ
คณะพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนผาทอง ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมให้กำลังใจคุณครูเนื่องจากสะพานขาดทำให้การเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างลำบาก และชื่นชมผลงานนักเรียน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2553
ท่านรองสมัย ธนะศรี และคณะ
ท่านรองสมัย ธนะศรี และคณะ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน เยี่ยมชมโครงการต่างๆของโรงเรียน
ท่านรองชัชชัย ทับทิมอ่อน และ คณะ
ท่านรองชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สำราญ ปาละ ศน.อนันต์ เลี้ยงเพชร และ ผอ.ไสว ช่างเงิน นิเทศติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา เยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กำลังเพื่อนครูและนักเรียน
ท่านรองชัชชัย ทับทิมอ่อน เยี่ยมนิทรรศการเขตพื้นที่
ท่านรองชัชชัย ทับทิมอ่อน เยี่ยมนิทรรศการเกษตรเพื่อการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ในงานศิลปหัตถกรรม สพป.น่าน เขต 2 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
ท่านรองจรัญ พงศ์ธีระโชติกุล และคณะ
ท่านรองจรัญ  พงศ์ธีระโชติกุล และศน.ทินกร อินบรรเลง นิเทศติดตามการจัดการศึกษา และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนผาทองประเมินห้องสมุด
คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนผาทองออกประเมินห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีท่านผอ.เด่น ปิ่นชัยพัฒน์
 ผอ.ศราวุธ ขันยา ผอ.ชุมพล วิชา ผอ.อธึก ป้องคำรด และ ผอ.ศรีสมพร จำศรี ในวันที่ 13 กันยายน 2553
คณะกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2
คณะกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.น่าน เขต 2 โดยการนำของ คุณครูอัมพัน ปาละ คุณครูอำนวย วงศ์บุญญานุวัฒน์ คุณครูปิยะนุช พุฒหอม และคุณครูสุชาดา เทพอาจ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
ศน.จงรักษ์ รัตนวิฑูรย์ นิเทศติดตามห้องสมุด
ศน.จงรักษ์ รัตนวิฑูรย์ นิเทศติดตามการพัฒนาห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ในวันที่ 13 มกราคม 2554
ท่านรองประสิทธิ์ ชาวแหลง และ คณะ
ท่านรองประสิทธิ์ ชาวแหลง และ ศน.นิยม ฝั้นพรหมมินทร์ นิเทศภายใน  การจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมสู่การประเมิน สมศ.รอบ 3 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
สพป.นน.2 และกลุ่มโรงเรียนผาทองนิเทศติดตามการจัดการศึกษา
ท่านรองประสิทธิ์ ชาวแหลง,ศน.อนันต์ เลี้ยงเพชร,ผอ.ชุมพล วิชา ประธานกลุ่มโรงเรียนผาทอง นิเทศติดตามการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 2 มีนาคม 2555