ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 19 พ.ค.60
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานฯประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องจากบางท่านไปทำงานต่างจังหวัด และร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วางแผนการดำเนินโครงการ กิจกรรม และวางแผนการต้อนรับคณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา ซึ่งจะเดินทางมาจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและชุมชน ในวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2560,20:38   อ่าน 127 ครั้ง