ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู 22 มิถุนายน2560
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่  22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 โดยนางนภาพร เจริญผล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้เป็นประธานในพิธี นักเรียนตัวแทนชั้นอนุบาล คือ ด.ช.สงกรานต์  ซอกาญจนา และด.ญ.ขวัญจิรา  ตั้งเจียมศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 คือ ด.ช.ธนภัทร ตั้งกิจพาณิชย์ และ ด.ญ.วนัสนันท์ แซ่เติ๋น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 คือ ด.ช.เนาวรัตน์  ศรีทองสุข และ ด.ญ. วิชยา  แซ่จ่าว  ตัวแทนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 คือ ด.ช.เจตษฏากร  ตั้งกิจพาณิชย์ และ ด.ญ.จิรวดี  แซ่เติ่น และมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2560,14:53   อ่าน 238 ครั้ง