ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 28มิ.ย.60
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  1 กรกฎาคม ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะในบริเวณหมู่บ้านน้ำลัก
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2560,16:59   อ่าน 101 ครั้ง