ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 9 ส.ค.60
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง จัดกิจกรรมการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนละ 5 ท่าน เข้ารับการอบรม ซึ่งได้รับความรู้จากคุณหมอชัยพันธ์ วิชา  โรงพยาบาลท่าวังผามาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย และคุณครูประดิษฐ์  กะลาสี ให้ความรู้เรื่องการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2560,21:30   อ่าน 122 ครั้ง