ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.61
คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ การแข่งขันการตอบคำถาม การคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี และการจัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2561,11:20   อ่าน 567 ครั้ง