ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 24 ส.ค.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมเรียนตามฐาน 4 ฐาน เด็กๆได้รับความรู้ในเรื่องวัฏจักรการสืบเสาะ 6 ขั้นตอน พร้อมกับได้รับความสนุกสนานและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561,21:49   อ่าน 433 ครั้ง