ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 6 ก.ย.61
คุณครูนภาพร เจริญผล นำนักเรียน 5 คนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 ร่วมกับคณะครูและนักเรียนในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง ณ โรงเรียนแสนทองวิทยา โดยได้รับความรู้จาก ศน.จำลอง ไชยยา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,21:40   อ่าน 201 ครั้ง