ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯและผู้ปกครองนักเรียน 12ก.ย.61
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียนในการร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาในสถานศึกษาและชุมชน ในวันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 ขอขอบคุณทุกๆท่านในการให้ความร่วมมือในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,20:07   อ่าน 165 ครั้ง