ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู 13 มิ.ย.62
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และปลูกฝังคุณธรรมความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ให้แก่นักเรียน และมีการมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการแก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมห้องสมุดของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,17:04   อ่าน 268 ครั้ง