ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16 ส.ค.62
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยจัดกิจกรรมที่อาคารเอนกประสงค์ นักเรียนได้ฝึกการใช้กล้องจุลทรรศน์ ได้เรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการเล่นที่สนุกสนาน ทุกคนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2562,09:12   อ่าน 221 ครั้ง