โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 13 พ.ค.63
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเรียนในช่วง18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,11:14   อ่าน 189 ครั้ง