โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนหยุด เราไม่หยุดเรียนรู้ "การเรียนรู้ในยุค COVID-19" 17 พ.ค.63
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้แจกใบงานให้แก่นักเรียน ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนแก้ไขปัญหาเพื่อให้ลูกๆสามารถเรียนรู้จากโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ไปพร้อมๆกัน และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านตลอดจนนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563,11:27   อ่าน 343 ครั้ง