โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดเรียน (New Normal )1 ก.ค.63
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้เปิดทำการเรียนการสอนในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นวันแรกที่กระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษาทุกแห่งเปิดทำการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้นภายใต้รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal)ให้นักเรียนเดินเข้าโรงเรียน แบบเว้นระยะห่างและผ่านจุดคัดกรอง ตามที่โรงเรียนกำหนดอย่างเข้มงวด โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนเข้าชั้นเรียน ขณะเรียนครูมีการย้ำเตือนให้นักเรียนได้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการรับประทานอาหารกลางวันและการทำกิจกรรมอื่นๆในโรงเรียนต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมเช่นกัน ในการนี้โรงเรียนของเราได้รับความร่วมมือจาก อสม.บ้านน้ำลัก หมุนเวียนกันมาวัดอุณหภูมิร่างกายให้แก่เด็กๆในจุดคัดกรอง และได้รับความเมตตาจากคุณการุณย์  อนันต์ พร้อมครอบครัวในการบริจาคเครื่องเทอร์โมสแกน และ Face shield ให้แก่นักเรียนและคุณครู ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2563,19:21   อ่าน 405 ครั้ง