โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยการมีส่วนร่วมจากคณะครู ผู้ปกคองนักเรียน ตลอดจนผู้มีอุปการคุณในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมด้วยดีตลอดมา โดยหวังว่านักเรียนที่น่ารักของเราจะมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,04:44   อ่าน 96 ครั้ง