โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นำเสนอความก้าวหน้า "Best Practice รักษ์ป่าน่าน" 17 ส.ค. 63
ครูวัจนา ญาณกรสกุล เป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ นำเสนอความก้าวหน้า "Best  Practice รักษ์ป่าน่าน" ณ สพป.น่าน เขต 2 ในวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2563,14:00   อ่าน 62 ครั้ง