โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 31 มี.ค.65
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2565 และรายงานผลการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2564  ตลอดจนผลการพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  การพัฒนาห้องเรียนจนได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพของ สพป.น่าน เขต 2 ทุกห้องเรียน และส่งเสริมครูให้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ และมีกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ จึงส่งผลให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ จนได้มีโอกาสต้อนรับคณะโรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน สพป.มหาสารคาม เขต 2 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานครั้งนี้
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,16:03   อ่าน 42 ครั้ง