โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครู 9 มิถุนายน 65
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ จัดพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่นักเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเนื่องในวันสำคัญ คือ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมคัดลายมือ และกิจกรรมตอบคำถาม นักเรียนทุกคนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้น คณะครูได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานดีเด่นและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนในวันสำคัญนี้ด้วย ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามนี้สืบไป
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,14:38   อ่าน 141 ครั้ง