โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคน 10 มิ.ย.65
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคน (ปีที่ 6) โดยปีนี้มีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งหมด 20 คน นักเรียนเริ่มปลูกต้นเงาะในปีนี้ 5 คน คือ ด.ช.สิทธิพล แซ่ลี, ด.ช.กมลนัทธ์ เหลืองตรงกิจ, ด.ญ.สายรุ้ง แซ่ผ่าน, ด.ช.ภาณุวิชญ์ แซ่จ่าว, ด.ช.อชิรวิชญ์ แซ่จ่าว และนักเรียนปลูกต้นเงาะทดแทนต้นที่ตายไป 1 คน คือ ด.ช.สงกรานต์ ซอกาญจนา ทั้งนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคนช่วยกันรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ดูแลต้นไม้ของตนเองตลอดจนต้นไม้ในสวนป่าของโรงเรียนด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,16:14   อ่าน 171 ครั้ง