โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก 20-24 มิ.ย.65
วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ จัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดโลก โดยจัดกิจกรรมจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด การแข่งขันการคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี การตอบคำถามเกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก การทำป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนบ้านน้ำลัก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,18:35   อ่าน 107 ครั้ง