โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 29 มิ.ย.65
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 เพื่อกล่อมเกลาจิตใจของเด็กนักเรียนให้รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ผลของการทำความดี ผลของการทำความชั่ว และฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิ การเดินจงกรม กำหนดจิตให้มีสติในการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้นักเรียนมีสมาธิมากยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2565,09:31   อ่าน 211 ครั้ง