โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังทอง 12 ก.ค.65
วันที่ 12 กรกฏาคม  2565 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาด้วยมีความเชื่อว่าเมื่อถวายเทียนพรรษา ผู้ถวายจะได้รับอานิสงส์ ดังนี้
· ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
· ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
· ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
· เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
· เป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
· เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
· เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
· หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน
          โดยคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 เดินทางศึกษานอกสถานที่ เวลา 14.00 น. เดินทางถึงวัดวังทอง ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ถวายเทียนจำนำพรรษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมวัดวังทอง ศึกษาพุทธประวัติ กฏแห่งกรรม(จิตรกรรมฝาผนัง)  บำเพ็ญประโยชน์กวาดบริเวณลานวัด เดินทางกลับ เวลา 16.00 น. ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2565,10:35   อ่าน 229 ครั้ง