โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มอบทุนการศึกษาเด็กยากจนพิเศษจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และนักเรียนทุกคนกราบแม่เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2565,15:04   อ่าน 321 ครั้ง