โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน 12 สิงหาคม 2565
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดกิจกรรมแม่ลูกผูกพันโดยการจัดกิจกรรมให้คุณแม่และลูกร่วมกันทำกระเช้าไข่แดงด้วยไหมพรมเพื่อใช้ในเทศกาลวันปีใหม่เมี่ยน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมตามวิถีเมี่ยนที่ดีงามและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเด็กรุ่นใหม่ทำไม่เป็น นอกจากนี้แม่และลูกได้ร่วมกิจกรรมรักษ์ป่าน่านโดยช่วยกันรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ของลูกในกิจกรรมปลูกต้นไม้ในใจคน และเรียนรู้การทำน้ำยาเอนกประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2565,15:18   อ่าน 46 ครั้ง