โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลอยกระทง 8 พ.ย.65
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยคุณครูและนักเรียนทุกคนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และนำไปลอยพร้อมกัน ณ ลำน้ำลัก บ้านน้ำลัก หมู่ 4 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เพื่อเป็นการขอบพระคุณพระแม่คงคาที่ให้เรามีน้ำอุปโภค บริโภค ตลอดจนขอขมาแด่พระแม่คงคา และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมกับห่วงใยสิ่งแวดล้อม รักษ์ป่า รักษ์น้ำให้อยู่คู่กับบ้านน้ำลักตลอดไป
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2565,14:59   อ่าน 25 ครั้ง