โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
วันที่พากเพียร สู่งานเกษียณที่ภาคภูมิ 23 ก.ย.65
คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทองที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2565 จำนวน  5 ท่าน ดังนี้ 1.คุณครูเดชา กาบคำ 2.คุณครูวิรัตน์ เนตรวีระ 3.คุณครูศนิกานต์ เขตบุญไสย 4.คุณครูเจษฎาภรณ์ ใบยา 5.คุณครูประครองศรี ปรารมภ์ ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ ครัวต้นตาล อ.ปัว จ.น่าน
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2565,21:24   อ่าน 64 ครั้ง