โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ DLTV 15 พ.ย.65
รงเรียนบ้านน้ำลักใต้ได้รับจัดสรรชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใบงาน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่  ๒)  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมฯ    จำนวน ๕ วิชา เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียนของเรา
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2565,21:54   อ่าน 59 ครั้ง