โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 24 พ.ย.65
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ร่วมกับครูแดร์ (D.A.R.E.ประเทศไทย) จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 ตามนโยบาย สพป.น่าน เขต 2  (เดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม) เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเมื่ออยู่ที่บ้าน และนำเสนอข้อมูลเด็กเมื่ออยู่ที่โรงเรียนต่อผู้ปกครอง อันจะนำไปสู่การร่วมกันส่งเสริมพัฒนา และแก้ไขปัญหาเด็กที่พบร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2565,11:05   อ่าน 144 ครั้ง