โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯและประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1 ธ.ค.65
วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 โรงรียนบ้านน้ำลักใต้จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองนักเรียน และโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
2. เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบผลการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
3. เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียน
4. แนะนำคุณครูคนใหม่ คือ ครูอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว ย้ายมาจากจังหวัดกำแพงเพชร
    ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านในการให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2565,10:33   อ่าน 90 ครั้ง