โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
รพ.สต.บ้านแหน ออกหน่วยบริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน 19 ธ.ค.65

เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแหน และคณะ ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรมในโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 . โดยการตรวจสุขภาพช่องปากให้แก่นักเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกวิธี เคลือบฟลูออไรด์และนัดบริการทางทันตกรรมสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางช่องปาก ณ รพ.สต.บ้านแหน ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันแม้ในพื้นที่ห่างไกลบนดอยสูง : นางสาวจุรีพร แซ่ท้าว, นางสาวณัฐวดี พรมลี และคณะ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,13:51   อ่าน 201 ครั้ง