โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.น่าน เขต 2 ครั้งที่ 70 วันที่ 17 ธ.ค.65
ด้วยวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดย ด.ญ.วนัสนันท์  แซ่เติ๋น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นตัวแทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.4-6 ในวันที่ 17 ธ.ค.65 โดยมีนายอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว เป็นผู้ฝึกสอน นอกจากนี้คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในวันนี้ ดังนี้ นางนภาพร เจริญผล กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-6 , นางวัจนา ญาณกรสกุล กรรมการตัดสินการคัดลายมือ ป.1-3 ,น.ส.ณิชกานต์ แก้วแดง กรรมการตัดสินการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,14:02   อ่าน 152 ครั้ง