โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค.66
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 โดยการนำของคุณครูนภาพร เจริญผล และคณะครูทุกคน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน,คณะศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่พิธีเปิดงาน ร่วมเล่นเกม แลกของขวัญกับเด็กๆ แจกขนม ฯลฯ สร้างความสุขและรอยยิ้มแก่เด็กๆที่น่ารักของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เด็กๆได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดี ที่สนับสนุนทั้งงบประมาณในการจัดงาน วัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกม ขนม ตลอดจนถุงเท้า รองเท้า ของขวัญวันเด็กที่หลากหลาย ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. คณะศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 4,900 บาท
2. คุณสุธาทิพย์ อนันต์ สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ และทุนการศึกษา 5,000 บาท
3. รองผอ.สพป.กีรติ ชามัชฌิมา สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 1,000 บาท
4. ครอบครัวคุณมฆวัน - คุณวัลยา แซ่จ่าว สนับสนุนขนมไข่นกกระทา
5. คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ
6. สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ
7. คุณฐิภาพรรณ ภักดิ์หิรัญวานิช สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ
และทุนการศึกษา 1,500 บาท
8. คุณป้อม สนับสนุนของเล่น รูบิค และอุปกรณ์การเรียน
9. ร้านรินทร 2013 สนับสนุนทุนการศึกษา 300 บาท
10. คุณทวีชัย - คุณนฤชา กอเกียรติธำรงค์ สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ตุ๊กตาและขนม
11. คุณมานพ บุญเนรมิตร สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปืนฉีดน้ำ และขนม
12. ร.ต.อ.หญิงนิลุบล หงส์จินดาเกศ สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ นมและขนม
13. คุณดรุณรัตน์ กวินอนันต์ สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ นมและขนม
14. ร้านกาญจนา อ.ท่าวังผา สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ และขนม
15. ร้านธวัชชัยกิจเจริญ สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ และขนม
16. ร้านป้ายอย จ.ชลบุรี สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ และขนม
17. ร้านอุดมวัสดุก่อสร้าง  สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ และขนม
18. ร้านภัทรคอมพิวเตอร์ สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ และขนม

    ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข สมปรารถนา เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปเทอญ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้  

โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2566,23:41   อ่าน 476 ครั้ง