โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2566
          ด้วยสมาคมครูอำเภอท่าวังผา กำหนดจัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2566 ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รำลึก ถึงบุญคุณครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ ตามขนบธรรมเนียมอันดีงามที่สืบต่อกันมา
         ในการนี้ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ได้เข้าร่วมงานวันครู ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดยในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมพบปะเพื่อนครู แล้วกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน ร่วมถึงพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ครูบาอาจารย์ผู้ล่วงลับ และพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ


โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,15:54   อ่าน 97 ครั้ง