โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 10 พ.ค.66
        โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ได้นำเสนอข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมินและการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ O-NET ร่วมกันพิจารณาการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 ตลอดจนการรณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2566,10:53   อ่าน 38 ครั้ง