โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย 11-13 พ.ค.66
   โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย ในวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 โดยการเชิญชวนให้ผู้ปกครองและชุมชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยมีการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่นักเรียนเพื่อจะนำไปเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง ทำป้ายเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองในชุมชน ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านน้ำลัก หมู่ 4 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2566,12:59   อ่าน 19 ครั้ง