โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 13 พ.ค.66
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2566 ตามนโยบาย สพป.น่าน เขต 2 เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเมื่ออยู่ที่บ้านในช่วงปิดเทอม และการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน อันจะนำไปสู่การร่วมกันส่งเสริมพัฒนา และแก้ไขปัญหาเด็กที่พบร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 
 

โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2566,16:16   อ่าน 23 ครั้ง