ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบภัยทางธรรมชาติ วันที่ 26 เม.ย.62 (อ่าน 18) 06 มิ.ย. 62
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบกำลังใจแด่เด็กน้อยวันที่ 2-3 มี.ค.62 (อ่าน 19) 06 มิ.ย. 62
ท่านกรมวังผู้ใหญ่ ผู้เชิญสิ่งของพระราชทานและตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านผู้ปกครองนักเรียน 8 ก.พ.62 (อ่าน 140) 24 ก.พ. 62
สพป.น่าน เขต 2 นิเทศติดตาม DLTV 7 ม.ค.62 (อ่าน 150) 24 ก.พ. 62
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.3 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 25ม.ค.62 (อ่าน 130) 24 ก.พ. 62
การติดตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษและเยี่ยมบ้านเด็กยากจน 6 ก.พ.62 (อ่าน 137) 24 ก.พ. 62
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กยากจน 6 ก.พ.62 (อ่าน 130) 24 ก.พ. 62
กิจกรรมเยาวชนไทยร่วมใจทำความดี 26 ธ.ค.61 (อ่าน 122) 09 ก.พ. 62
คุณวราภา แซ่ลี และคุณมานะ เหลืองตรงกิจ พร้อมครอบครัวทำบุญ 5ก.พ.62 (อ่าน 162) 09 ก.พ. 62
นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561ในวันที่ 8 พ.ย.61 (อ่าน 201) 17 พ.ย. 61
โรงพยาบาลท่าวังผาออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรมแก่นักเรียน 5 พ.ย.61 (อ่าน 177) 17 พ.ย. 61
การแสดงกตเวทิตาจิตผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 27ก.ย.61 (อ่าน 170) 01 พ.ย. 61
งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่...ผอ.ศักดิ์ โนศรี 26 ก.ย.61 (อ่าน 208) 25 ต.ค. 61
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 13ก.ย.61 (อ่าน 244) 21 ก.ย. 61
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 8 ก.ย.61 (อ่าน 238) 10 ก.ย. 61
การนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 วันที่ 30 ส.ค. 61 (อ่าน 221) 03 ก.ย. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร่วมกับหน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหุยปลูกต้นไม้ 9 ส.ค.61 (อ่าน 233) 19 ส.ค. 61
รพ.สต.บ้านน้ำโมงให้บริการด้านสาธารณสุขแก่นักเรียน 20 ก.ค.61 (อ่าน 203) 25 ก.ค. 61
สถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน มาให้ความรู้ 5 ก.ค.61 (อ่าน 218) 16 ก.ค. 61
ค่ายดรุณคุณธรรม 3 โรงเรียนเส้นทางสายเมี่ยน 6 ก.ค.61 (อ่าน 182) 13 ก.ค. 61
การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 7 มิ.ย.61 (อ่าน 192) 10 ก.ค. 61
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียนและกิจกรรมรักษ์ป่าน่าน 16 พ.ค.61 (อ่าน 183) 10 ก.ค. 61
ค่ายธรรมะห่มดอย 23-24 ก.พ.61 (อ่าน 286) 26 ก.พ. 61
ธ.ก.ส.ท่าวังผา สานสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคม 7ก.พ.61 (อ่าน 303) 08 ก.พ. 61
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 ม.ค.61 (อ่าน 278) 22 ม.ค. 61
รับทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ 18 ม.ค.61 (อ่าน 267) 21 ม.ค. 61
โครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 12/2560 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) 9 ม.ค.61 (อ่าน 400) 20 ม.ค. 61
ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลท่าวังผาดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็กๆ 8 ม.ค.61 (อ่าน 295) 20 ม.ค. 61
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) 8 ม.ค.61 (อ่าน 279) 20 ม.ค. 61
คุณสมหมาย รักษา และคณะ มอบของขวัญปีใหม่แด่เด็กๆ 30 ธ.ค.60 (อ่าน 194) 07 ม.ค. 61
"สานฝันปันน้ำใจ จากพี่มอบให้น้องปี 7" หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหุยร่วมกับผู้ใหญ่ใจดี 30-31 ธ.ค.60 (อ่าน 204) 07 ม.ค. 61
"กลุ่มแสงหิ่งห้อย"มอบรอยยิ้มแด่น้องๆ รร.บ้านน้ำลักใต้และรร.บ้านน้ำแป่ง 25พ.ย.60 (อ่าน 206) 16 ธ.ค. 60
"ผาทองเกมส์" 30 พ.ย. - 1 ธ.ค.60 (อ่าน 237) 16 ธ.ค. 60
คุณประเสริฐ วาสนาพงษ์ และคณะฯ ทำบุญเพื่อการศึกษาแก่ 8 โรงเรียน วันที่ 3 ธ.ค.60 (อ่าน 195) 16 ธ.ค. 60
การแข่งขันกีฬาเส้นทางสายเมี่ยนเกมส์ 10 พ.ย.60 (อ่าน 250) 13 พ.ย. 60
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 22-30 ต.ค.60 (อ่าน 238) 24 ต.ค. 60
100 ปี ธงชาติไทย 28กันยายน60 (อ่าน 217) 28 ก.ย. 60
คณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา วันที่ 18 มิ.ย.60 (อ่าน 245) 22 ก.ค. 60
คณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา วันที่ 16 มิ.ย.60 (อ่าน 228) 22 ก.ค. 60
คณะฅนเมือง 1999 คนจิตดีเมตตาอาสา วันที่ 17 มิ.ย.60 (อ่าน 231) 22 ก.ค. 60