โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 53) 15 ก.พ. 66
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ สพป.น่าน เขต 2 วันที่ 5 ม.ค.66 (อ่าน 121) 08 ม.ค. 66
คณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมให้กำลังใจน้อง 24 ธ.ค.65 (อ่าน 127) 26 ธ.ค. 65
ขยายระบบโซล่าเซลล์ 8 ธ.ค.65 (อ่าน 152) 12 ธ.ค. 65
ปรับปรุงอาคารอาบน้ำกลางวันโดยผู้ใหญ่ใจดี 30 พ.ย.65 (อ่าน 150) 11 ธ.ค. 65
โครงการสานฝันพี่มอบให้น้องปีที่ 10 (อ่าน 149) 11 ธ.ค. 65
ครอบครัวคุณมานพ บุญเนรมิตร พร้อมด้วยคณะเพื่อน MKY เจ๊อึ่ง และผู้ใหญ่ใจดีทุกคน 3-4 ธ.ค.65 (อ่าน 158) 07 ธ.ค. 65
ศิลปหัตถกรรมเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 29 พ.ย.65 (อ่าน 147) 03 ธ.ค. 65
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน 7 พ.ย.65 (อ่าน 141) 27 พ.ย. 65
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่สู่ครอบครัวน้ำลักใต้ 6 พ.ย.65 (อ่าน 137) 26 พ.ย. 65
ขอบคุณทีมงานคุณแม่สมาน บางปะกง 4 พ.ย.65 (อ่าน 145) 26 พ.ย. 65
บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดและคณะผู้ใหญ่ใจดี 5 พ.ย.65 (อ่าน 183) 15 พ.ย. 65
ค่ายภาษาอังกฤษโดยโครงการโรงเรียนบนพื้นที่สูงฯ 11ก.ย.65 (อ่าน 187) 21 ต.ค. 65
ค่ายภาษาอังกฤษโดยโครงการโรงเรียนบนพื้นที่สูงฯ 10ก.ย.65 (อ่าน 186) 21 ต.ค. 65
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง7ก.ค.65 (อ่าน 333) 16 ก.ค. 65
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียน18-19มิ.ย.65 (อ่าน 363) 16 ก.ค. 65
การนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดเรียน 20 พ.ค.65 (อ่าน 714) 11 มิ.ย. 65
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่นักเรียนและประชาชน อบต.ผาทอง 30 มี.ค.65 (อ่าน 737) 21 เม.ย. 65
รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ 15 มี.ค.65 (อ่าน 911) 18 มี.ค. 65
ยินดีต้อนรับคณะโรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน สพป.มหาสารคาม เขต 1 ด้วยความยินดียิ่ง 18 ก.พ.65 (อ่าน 2757) 16 มี.ค. 65
คาราวานเวสป้าน่านปันสุขให้เด็ก "วันเด็กแห่งชาติ" 8 ม.ค.65 (อ่าน 3737) 08 ม.ค. 65
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ สพป.น่าน เขต 2 วันที่ 23 ธ.ค.64 (อ่าน 3806) 08 ม.ค. 65
คณะคุณประเสริฐ วาสนาพงษ์ มอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 โรงเรียน 5 ธ.ค.64 (อ่าน 3725) 26 ธ.ค. 64
สพฐ.ติดตามการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV 30พ.ย.64 (อ่าน 3731) 26 ธ.ค. 64
สพป.น่าน เขต 2 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV 22พ.ย.64 (อ่าน 3674) 26 ธ.ค. 64
คณะคุณแม่สมาน อนันต์ มอบกำลังใจแด่เด็กน้อยบนเส้นทางสายเมี่ยน 13-14พ.ย.64 (อ่าน 3773) 20 พ.ย. 64
ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา "คุณวรคุณ บุญโสธรสถิตย์ และคณะ" 4 พ.ย. 64 (อ่าน 3742) 05 พ.ย. 64
การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 2 พ.ย.64 (อ่าน 3762) 03 พ.ย. 64
การประชุมผู้ปกครองและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนคนละ 2,000 บาท วันที่ 7 ก.ย.64 (อ่าน 3766) 18 ก.ย. 64
เรียนรู้ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ "สรุปความรู้ด้วยตนเอง" (อ่าน 3749) 17 ก.ย. 64
เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ "สำรวจป่า" (อ่าน 3757) 17 ก.ย. 64
กิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ป่า คืนชายผ้าสีดาสู่ธรรมชาติ (อ่าน 3751) 17 ก.ย. 64
โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้ในใจคน เฉลิมพระเกียรติ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.64 (อ่าน 3688) 28 ก.ค. 64
ด้วยรักและห่วงใย "หน้ากากอนามัยจากคุณวรคุณ" 1 มิ.ย.64 (อ่าน 3772) 05 มิ.ย. 64
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 2 มิ.ย.64 (อ่าน 3717) 04 มิ.ย. 64
ศึกษานอกสถานที่ “แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดน่าน” 31มี.ค.64 (อ่าน 3815) 03 มิ.ย. 64
รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน 23มี.ค.64 (อ่าน 3934) 27 มี.ค. 64
"มูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่" มอบกำลังใจแด่ 5 โรงเรียน 14 มี.ค.64 (อ่าน 3855) 20 มี.ค. 64
นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 17 ก.พ.64 (อ่าน 3912) 22 ก.พ. 64
ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครู 17 ก.พ.64 (อ่าน 3906) 18 ก.พ. 64
สพป.น่าน เขต 2 นิเทศติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6 ม.ค.64 (อ่าน 3907) 10 ม.ค. 64
"รักษ์ป่าน่าน"ร่วมกับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าวังผา (อ่าน 6943) 10 ธ.ค. 63
แด่เด็กน้อยบนดอยสูงโดย "คุณประเสริฐ วาสนาพงษ์และคณะ" 5 ธ.ค.63 (อ่าน 6926) 10 ธ.ค. 63
ร่วมงานกฐินวัดซาววา 23 - 24 ต.ค.63 (อ่าน 6936) 06 พ.ย. 63
การนิเทศแบบบูรณาการจาก สพป.น่าน เขต 2 วันที่ 21 ก.ย.63 (อ่าน 7032) 27 ก.ย. 63
โครงการอบรมเยาวชนต้านยาเสพติด 15 ก.ย.63 (อ่าน 6933) 27 ก.ย. 63
ค่ายภาษาอังกฤษ 8-9 ส.ค.63 (อ่าน 7026) 16 ส.ค. 63
รพ.สต.บ้านน้ำโมงให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน 3 ส.ค.63 (อ่าน 7007) 16 ส.ค. 63
กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ท่าวังผาดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียน 3 ส.ค.63 (อ่าน 6989) 16 ส.ค. 63
ยินดีต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจดี 25ก.ค.63 (อ่าน 7001) 31 ก.ค. 63