ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแสดงกตเวทิตาจิตผู้บริหารและคณะครูเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 27ก.ย.61
การแสดงกตเวทิตาจิตเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาหนุนสอง แด่...ผอ.ไสว ช่างเงิน. คุณครูเสนาะ อะทะ, คุณครูอดิศักดิ์ พิยะ, คุณครูเฉลียว ธนะขว้าง และคุณครูยงยุทธ บุญตัน
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 220 ครั้ง