ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลท่าวังผาออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรมแก่นักเรียน 5 พ.ย.61
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลท่าวังผาออกหน่วยให้บริการด้านทันตกรรมแก่นักเรียน ประกอบไปด้วย นางเกศศินี  วีระพันธ์, น.ส.กนกวรรณ  ใบยา,น.ส.จุรีพร  แซ่ท้าว, น.ส.ณัฐวดี  พรมลี และนายพันศักดิ์  พลทิพย์  ในวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยการตรวจสุขภาพช่องปาก ย้อมสีฟัน ถอดฟัน และขูดหินปูน นอกจากนี้ยังมอบแปรงสีฟันและยาสีฟันแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ทางโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2561,14:43   อ่าน 176 ครั้ง