ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561ในวันที่ 8 พ.ย.61
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ออกนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561  โดยการนำ ของ ศน.ทวีศักดิ์ สงวนศรี ,ศน.รักษ์ศิริ จิตอารี และ ศน.อมรรัตน์  สารเถื่อนแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้กำลังใจ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2561,15:29   อ่าน 249 ครั้ง