ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศแบบบูรณาการ 14ส.ค.62
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศแบบบูรณาการ สพป.น่าน เขต 2 ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง โดยมีการติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน กิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนของเราขอขอบคุณในการให้ความรู้ ข้อเสนอแนะและกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2562,15:38   อ่าน 43 ครั้ง