ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 12ก.ย.62
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทองจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาหนุน 1 - ปิตุราษฎร์ โดยนายจรัส ขนิษฐ์น้อย รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ 
   1. เด็กหญิงผกาวดี แซ่เปี่ยน เด็กชายธนาวุฒิ เหลืองตรงกิจ และเด็กชายสงกรานต์ แซ่เติ๋น ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันฉีกตัดปะภาพ ระดับปฐมวัย
   2. เด็กหญิงวนัสนันท์  แซ่เติ๋น ระดับเหรียญทอง การเขียนเรื่องจากภาพ ระดับ ป.1 - 3
   3. เด็กชายอดิเทพ เหลืองตรงกิจ ระดับเหรียญทอง การคัดลายมือ ระดับ ป.1 - 3
   4. เด็กหญิงวิชยา  แซ่จ่าว ระดับเหรียญเงิน การคัดลายมือ ระดับ ป.4 - 6
   5. เด็กหญิงผกามาศ แซ่เปี่ยน ระดับเหรียญเงิน การเขียนเรียงความ ระดับ ป.4 - 6
   6. เด็กหญิงกนกวรรณ กันยะ และเด็กชายเนาวรัตน์  ศรีทองสุข  ระดับเหรียญเงิน การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป. 1 - 6
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2562,20:51   อ่าน 183 ครั้ง