โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับบริการทางทันตกรรม 11พ.ย.62

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลท่าวังผาร่วมกับงานทันตกรรม รพ.สต.ยม และ รพ.สต.แหน ออกหน่วยให้บริการรักษาทันตกรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ซึ่งประกอบด้วย นางเกศศินี  วีระพันธ์น.ส.จุรีพร  แซ่ท้าว, น.ส.ณัฐวดี  พรมลี, น.ส.จุฬาลักษณ์ ปุพโร และนายพันศักดิ์  พลทิพย์  ในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟันแท้ ถอดฟันน้ำนม เคลือบหลุมร่องฟัน และขูดหินน้ำลาย นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2563,14:11   อ่าน 230 ครั้ง