โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง 28-29 ก.พ.63
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนสร้างประสบการณ์อันมีคุณค่าแก่เด็กๆ และสร้างความประทับใจแก่ทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง 
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2563,15:33   อ่าน 211 ครั้ง