โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่26 พ.ค.63

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางนงเยาว์ ศิริรัตน์ ,นางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี และ นางสาวโศภิดา ธรรมวงศ์ คณะนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ณ โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ ผลการนิเทศพบว่าโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ ON - AIR นักเรียนดูโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  ในช่วงการสำรวจข้อมูลพบว่าบ้านนักเรียนหลายหลังขาดแคลนอุปกรณ์ แต่ในช่วงระยะทดลองเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ปกครองให้ความสนใจนักเรียนในการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยซื้อกล่องรับสัญญาณทีวีใหม่ และคอยดูแลนักเรียนในการเรียนตามใบงานที่ครูได้มอบหมายและมีการรับ - ส่งแฟ้มงาน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2563,11:29   อ่าน 89 ครั้ง