โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายภาษาอังกฤษ 8-9 ส.ค.63
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้จัดค่ายภาษาอังกฤษ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สพป.น่าน เขต 2 ในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ขอขอบคุณทีมวิทยากรและคณะครูทุกท่านในการจัดกิจกรรมดีดีเพื่อเด็กน้อย
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2563,15:06   อ่าน 213 ครั้ง