โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่นักเรียนและประชาชน อบต.ผาทอง 30 มี.ค.65
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลผาทองได้จัดทำโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่นักเรียนและประชาชน ในบ้านน้ำลัก หมู่ 4 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้ ประเภทของไฟ วิธีดับไฟ และการใช้ถังดับเพลิง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และความตื่นเต้นแก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณนายเทพศักดิ์ หลี่พานิช นายก อบต.ผาทอง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ขอบคุณทีมวิทยากรจากชมรมป้องกันอัคคีภัย อ.ท่าวังผา ตลอดจนคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่จาก อบต.ผาทอง ในการจัดกิจกรรมอันเกิดประโยชน์ยิ่งแก่นักเรียน คณะครูและชุมชนบ้านน้ำลัก ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2565,16:25   อ่าน 451 ครั้ง