โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดเรียน 20 พ.ค.65
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ขอขอบพระคุณ ผอ.สุกัญญา บางพาน ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน และ ศน.ปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 ที่มานิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 เยี่ยมชั้นเรียนให้กำลังใจคณะครู นักเรียนด้วยความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
 
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,10:28   อ่าน 581 ครั้ง