โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียน18-19มิ.ย.65

วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2565 คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำลักใต้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียน และการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยครูนภาพร เจริญผล และครูวัจนา ญาณกรสกุล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 คณะครูชุมพร จันทร์ปุนะ ,ครูณิชกานต์ แก้วแดง และ ครูนีรทัย ไชยคำ เข้าร่วมการประชุมทางระบบการประชุมทางไกล google meet และถ่ายทอดสดทาง YouTube : Nan2 channel , Facebook:  Nan2obec ณ โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้

โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,09:23   อ่าน 240 ครั้ง