โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัก   ตำบลผาทอง  อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
เบอร์โทรศัพท์ 081-7461845
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง7ก.ค.65

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”  ประจำปีการศึกษา 2565   โดยมี นางปรานอม จินะสาม ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนผาทอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 4 คน คือ ด.ญ.วนัสนันท์ แซ่เติ๋น ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.4-6, ด.ญ.มินตรา แซ่ว่าง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6, ด.ญ.ผกาวดี แซ่เปี่ยน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 และเด็กหญิงอุไรวรรณ แซ่จ่าว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.1-3 และได้เป็นตัวแทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทองเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป

โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,10:33   อ่าน 205 ครั้ง